Nieuws

Beammen foar Elkenien! Vrijwilligers van The Green Dream Foundation steken handen uit de mouwen tijdens Boomplantdag

  • Beammen foar Elkenien (Fries voor ‘Bomen voor iedereen’)! Op Boomplantdag 17 maart heeft Trees for All een vervallen boomgaard in Eastrum, vlakbij Dokkum opgeknapt door er 1.800 boompjes bij te plaatsen. Door soorten als de zwarte els, grauwe wilg, lijsterbes, Europese vogelkers, sleedoorn en vuilboom bij te planten, is de boomgaard gevarieerder geworden. Dat is…

    Read more