Categories
nieuws

Beammen foar Elkenien! Vrijwilligers van The Green Dream Foundation steken handen uit de mouwen tijdens Boomplantdag

Beammen foar Elkenien (Fries voor ‘Bomen voor iedereen’)! Op Boomplantdag 17 maart heeft Trees for All een vervallen boomgaard in Eastrum, vlakbij Dokkum opgeknapt door er 1.800 boompjes bij te plaatsen. Door soorten als de zwarte els, grauwe wilg, lijsterbes, Europese vogelkers, sleedoorn en vuilboom bij te planten, is de boomgaard gevarieerder geworden. Dat is goed nieuws voor verschillende vogels en insecten, de biodiversiteit zal hierdoor flink verbeteren. Het bestuur van The Green Dream Foundation en vrijwilligers van MVRDV hielpen bij het planten.

The Green Dream Foundation (GDF) werd in 2021 geïnitieerd door MVRDV en ondersteunt verschillende initiatieven die zijn gericht op duurzaamheid. Trees for All is het eerste initiatief dat een donatie ontvangt van € ­­50.000.

Trees for All houdt zich bezig met verbetering van het Friese landschap en werkt hierbij samen met de Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland. Evenementen als de Boomplantdag stimuleren mensen ook zelf iets te doen voor het klimaat, terwijl het tegelijkertijd grondeigenaren motiveert mee te werken aan behoud van de omgevingskwaliteit van Friesland. Al 30 grondeigenaren hebben aangegeven aan Trees for All te willen meewerken. Voor 2024 is de ambitie om in totaal 20 hectare aan bomen te planten, met hulp van tientallen vrijwilligers.

Marieke Rietbergen, bestuursvoorzitter van The Green Dream Foundation: ‘Dankzij Trees for All wordt het Friese landschap biodiverser. Daarnaast vinden we het terugbrengen van verloren gegane landschapselementen erg belangrijk. We willen landeigenaren en vrijwilligers enthousiast krijgen voor het aanplanten. Zelfs kleinschalige aanplant kan al helpen bij de verbetering van het natuurnetwerk. Heel goed om hier een dag op te trekken en met zijn allen onze handen vies te maken voor een betere natuur.’

The Green Dream Foundation is opgericht met als doel een duurzamere architectuurpraktijk te realiseren. MVRDV is het eerste grote architectenbureau dat zich heeft gecommitteerd om jaarlijks financieel bij te dragen aan de stichting. De inzet is om hiermee andere bureaus en ontwerpers uit de creatieve industrie te inspireren tot deelname aan de stichting. Als krachten worden gebundeld, vergroot dit de impact van duurzaamheidsinspanningen.

Meer informatie over The Green Dream Foundation en de projecten die worden ondersteund: https://www.thegreendream.nl/